สินค้าใหม่
สินค้าแนะนำ
สินค้าขายดี
สินค้าราคาสมาชิก
สินค้าราคาโปรโมชั่น
DID Dictionary
Design & Print
เปิดโลกหนูน้อยอัจฉริยะ
Magic Kids
Amazing Learning
Easy Learning
Quick Learning
Smart Computing
ClipArt Collection
Master Clip Art
Greeting Cards & Arts
Web Art Collection
Digital Photo
Photo-Objects
Letter Library
Easy English
English Conversation
VCD
Download eXtreme
Hot Game Collection
 

    

ภาษาไทย ป.1
      รายละเอียด : ฝึกทักษะการใช้หลักภาษาไทยเพื่อฝึกฟัง ฝึกอ่าน ฝึกพูด และฝึกเขียนคำ ให้ความรู้หลักเกณฑ์เรื่อง พยัญชนะ/สระ/วรรณยุกต์/มาตราตัวสะกด/อักษรสูง กลาง ต่ำ/การผันวรรณยุกต์/คำที่ใช้ ห นำ และคำที่ใช้ อ นำ ย
      ราคา : 190 บาท
      ราคาสมาชิก : 170 บาท
      ราคาโปรโมชั่น : 0 บาทProduct Detail
      บาร์โค้ด : 8850776014204
      ความต้องการของระบบ :
           * Pentium Processor, 128 MB RAM
           * SVGA (800x600, 24 or 32 bit display mode)
           * CD-ROM, Sound Card
           * Window XP/Vista/7
      หนังสือขายดี :
      หนังสือแนะนำ :

ภาพตัวอย่าง

 

Support
ปัญหาภาพกลับหัว
โปรแกรมให้ติดตั้ง Windows Media Player แต่ไม่สามารถติดตั้งได้
Automation Error หรือ System Error