พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 

กรุณากรอก CD - Key ( พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ )
CD-Key :
- -
E-Mail :
 
 
ข้อแนะนำในการขอรหัสชุดที่ 3
* ท่านจะต้องใช้ E-Mail ที่ให้ไว้กับทางบริษัท เพื่อเป็นรหัสผ่านในการขอรหัสชุดที่ 3 ในครั้งต่อไป
* กรณีที่ท่านไม่มี E-Mail Address ให้สมมุติ E-Mail ขึ้นมาเพื่อใช้ในการขอรหัสชุดที่ 3 ในครั้งแรก

 
 Copyright © 2004 by DiD International Co.,Ltd. All Right Reserved.
e-mail : did@did.co.th