คำแนะนำเพิ่มเติม

       บางหัวข้อในชุดโปรแกรม DiD Software for Net Cafe นี้ จำเป็นต้องเรียกใช้งาน Engine สำหรับเทียบเคียงเสียง ซึ่งจะต้องทำการติดตั้งลงที่เครื่อง Client ทุกเครื่องด้วย ดังนั้น เมื่อท่านติดตั้งเครื่อง Client เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทำการติดตั้ง Engine สำหรับเทียบเคียงเสียงด้วย ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 โปรแกรม โดยทั้งหมดอยู่ในแผ่นซีดีรอมสำหรับติดตั้งเครื่อง Client ในโฟลเดอร์ \SoftwareSupport ดังนี้
       1. mscsr.exe
       2. mstts.exe
       3. spchapi.exe

       เมื่อดำเนินการติดตั้งตามขั้นตอนของโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้