การติดตั้งและลงทะเบียน Server

       1. ให้ดำเนินการต่อพ่วงฮาร์ดดิสก์ DiD Software เข้ากับเครื่อง Server ให้เรียบร้อย
       2. จากนั้นให้ทำการแชร์โฟลเดอร์ DIDSoftware แบบ Full Access
       3. เสร็จแล้วให้รันโปรแกรม DIDServer.exe ในโฟลเดอร์ DIDSoftware บนเครื่อง Server
       4. โปรแกรมจะให้กรอก CDKey เสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Next


       5. โปรแกรมจะแจ้ง Activate Code ให้ทราบพร้อมทั้งให้กรอก Registration Code
       6. ท่านสามารถขอรับ Registration Code ได้จากทางบริษัทฯ โดยติดต่อมายังหมายเลข 0-2711-0194 หรือ 0-2711-3877
       7. เมื่อกรอก Registration Code เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม OK หรือปุ่ม Next ก็จะสามารถเรียกใช้งานโปรแกรมได้       * หมายเหตุ : ท่านจะต้องรันโปรแกรม DIDServer.exe ไว้ตลอด ไม่เช่นนั้นเครื่อง Client จะไม่สามารถเรียกข้อมูลจากเครื่อง Server ได้