รายละเอียดโปรแกรม

       DiD Software for Net Cafe คือ ชุดซอฟต์แวร์ที่บริษัท ดีไอดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้พัฒนาขึ้น โดยรวบรวมเนื้อหาจากซีดีรอมเพื่อการศึกษาของทางบริษัทฯ จำนวนถึง 100 แผ่น ซึ่งเนื้อหาในซอฟต์แวร์ชุดนี้มีทั้งความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และสื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็ก เหมาะสำหรับร้านอินเตอร์เน็ตที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยชุดซอฟต์แวร์ 1 ชุด สามารถติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้ 1 เครื่อง และมีสิทธิ์ที่จะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) จำนวนไม่เกิน 10 เครื่อง (เฉพาะเครื่องที่ประจำในร้านเท่านั้น) และสิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม มีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิ์นี้
       เนื้อหาทั้งหมดในชุดซอฟต์แวร์มีดังนี้


คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนไปทางด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ โดยเริ่มปูพื้นตั้งแต่ความหมายและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงการประกอบเครื่อง การต่อพ่วงอุปรกรณ์คอมพิวเตอร์ การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คอย่างง่าย และการปรับแต่งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงรูปภาพและวิดีโอคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
       1.  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       2.  อุปกรณ์ไฮเทคต่อพ่วง PC
       3.  อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ช่วยคุณให้ได้งาน
       4.  Hot PC Products
       5.  เร่งความเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพพีซี
       6.  Home & Small Business Networking
       7.  ประกอบเครื่อง PC
       8.  How to Make Money with PC 1

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนไปทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ โดยเริ่มตั้งแต่การใช้งานโปรแกรมเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในวินโดวส์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต การรับ-ส่งอีเมล์ และบริการอื่นๆ ที่มีบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสร้าง Flash movie การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ปลอดจากไวรัส และการเขียนแผ่น CD และ DVD อย่างมืออาชีพ ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึก อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงรูปภาพและวิดีโอคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
       9.  อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
       10.  อบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร วิชาชีพไอที
       11.  Windows Utilities
       12.  Advance Learning Flash 5
       13.  Flash Game
       14.  PC Projects
       15.  Hot Programs & PC Files
       16.  AntiVirus
       17.  คู่มือการเขียน CD & DVD

ระบบปฏิบัติการและออฟฟิศ

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนไปทางด้านระบบปฏิบัติการและชุดโปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ โดยเริ่มตั้งแต่การแนะนำระบบปฏิบัติการต่างๆ ทั้งวินโดวส์และลีนุกซ์ การล้างระบบปฏิบัติการเดิมออกและการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ โดยเนื้อหาครอบคลุมทั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์และระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ รวมทั้งการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุดไมโครซอฟต์ออฟฟิศ ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมออฟฟิศที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้ง Word, Excel, PowerPoint, Fronpage, Access และการประยุกต์เพื่อสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ เนื้อหาที่เจาะลึก อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงรูปภาพและวิดีโอคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
       18.  เรียนรู้ Windows 98
       19.  เรียนรู้ Windows XP
       20.  ล้างระบบติดตั้งใหม่
       21.  เรียนรู้ Microsoft Office 2000 ไทย
       22.  เรียนรู้ Microsoft Word & Frontpage 2000
       23.  เรียนรู้ Microsoft Excel & PowerPoint 2000
       24.  เรียนรู้ Microsoft Office XP ไทย
       25.  การสร้างงานนำเสนออย่างมืออาชีพ

ตกแต่งภาพ เสียง และตัดต่อวิดีโอ

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนไปทางด้านการตกแต่งภาพ การตัดต่อเสียงและวิดีโอ การสร้างงานดนตรีด้วยตนเอง การตัดต่อและปรับแต่งเสียง การโหลดวิดีจากกล้องเพื่อทำการตัดต่อและปรับแต่งใส่ Effect ต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ และการนำวิดีโอที่ได้มาสร้างเป็น VCD และ DVD ด้วยตนเอง ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึก อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงรูปภาพและวิดีโอคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
       26.  คู่มือคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 2002
       27.  Digital Photo Pro
       28.  PC Audio & Sound
       29.  Make Music with Your PC (สร้างงานดนตรีด้วยตนเอง)
       30.  การตัดต่อและปรับแต่งเสียงด้วย Sound Forge แบบมืออาชีพ
       31.  Photo & Video Editing
       32.  Digital Video
       33.  สร้าง VCD & DVD จากกล้องวิดีโอ

การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนไปทางด้านการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง รวมทั้งเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึก อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงรูปภาพและวิดีโอคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
       34.  PC Tips
       35.  500 ถามตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ยอดนิยม

การเขียนโปรแกรมและเว็บเพจ

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนไปทางด้านการเขียนโปรแกรมและเว็บเพจ โดยเริ่มตั้งแต่หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการเขียนโปรแกรมขั้นสูงด้วยภาษา Visual Basic รวมถึงการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML และ JavaScript และการประยุกต์สร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver และโปรแกรม Microsoft FrontPage ด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกระดับมืออาชีพ อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แสดงรูปภาพและวิดีโอคลิปให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเป็นขั้นตอน
       36.  โปรแกรมมิ่งเบื้องต้น กับ Visual Basic
       37.  เรียนรู้ Visual Basic 6.0 ขั้นสูง (Volume 2)
       38.  เว็บโปรแกรมมิ่ง HTML
       39.  เว็บโปรแกรมมิ่ง JavaScript
       40.  การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver & FrontPage

English Conversation

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เป็นการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ โดยยกสถานการณ์ต่างๆ มาเป็นตัวอย่าง นำเสนอด้วยตัวการ์ตูนน่ารัก สีสันสดใส เรียบเรียงเนื้อหาและให้เสียงสนทนาจากเจ้าของภาษาที่ออกเสียงอย่างชัดเจน ฟังง่าย รวมทั้งแนะนำประโยคและคำศัพท์ที่น่าสนใจสำหรับสถานการณ์นั้นๆ
       41.  สนทนาภาษาอังกฤษ 1 สำหรับชีวิตประจำวัน
       42.  สนทนาภาษาอังกฤษ 3 สำหรับธุรกิจ
       43.  สนทนาภาษาอังกฤษ 4 สำหรับสำนักงาน
       44.  สนทนาภาษาอังกฤษ 5 สำหรับนักเรียน นักศึกษา
       45.  สนทนาภาษาอังกฤษ 6 สำหรับงานบริการ
       46.  สนทนาภาษาอังกฤษ 7 สำหรับการซื้อขายสินค้า

Easy English

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เป็นการสอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่หลักไวยากรณ์พื้นฐานถึงขั้นสูง การฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ฝึกการเขียนตามหัวข้อที่ผู้สอนกำหนด และฝึกการออกเสียงโดยออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดผ่านไมโครโฟน แล้วโปรแกรมจะทำหน้าที่เทียบเคียงเสียงว่าผู้เรียนออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ โดยเนื้อหาทั้งหมดเรียบเรียงโดยเจ้าของภาษาซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา และมีคำอธิบายให้เลือกฟังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาที่ออกเสียงอย่างชัดเจน ฟังง่าย และมีแบบฝึกหัดเพื่อวัดความเข้าใจทุกหัวข้อ
       47.  Easy English 1
       48.  Easy English 2
       49.  Easy English 3
       50.  Easy English 4
       51.  Easy English 5
       52.  Easy English 6
       53.  Easy English 7

สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ ประกอบด้วยสื่อพัฒนาทักษะและการเรียนสำหรับเด็กในหลายๆ ระดับ ตั้งแต่เนื้อหาสำหรับเด็กอนุบาล เพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กรอบด้าน จนถึงเนื้อหาสำหรับเด็กโต ทั้งฝึกการคิดเลข ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก สอนด้วยตัวการ์ตูนสีสันสดใส เสียงพากย์น่ารักชวนติดตาม และมีเกมพัฒนาทักษะให้เล่นอย่างสนุกสนาน ในหมวดนี้มีโจทย์ปัญหาให้ฝึกทำมากกว่า 20,000 ข้อ
       54.  เลขคณิตคิดเร็ว
       55.  อนุบาลหรรษา
       56.  บันไดเลขคณิตชุดที่ 1
       57.  English for Kids ชุดที่ 1
       58.  English for Kids ชุดที่ 2
       59.  เตรียมลูกเข้าเรียน
       60.  เลขคณิตคิดสนุก 1
       61.  เลขคณิตคิดสนุก 2
       62.  วิทยาศาสตร์น่ารู้ เล่ม 1
       63.  วิทยาศาสตร์น่ารู้ เล่ม 2

พัฒนาทักษะสำหรับเด็ก

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เน้นการสอนเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับเด็กเล็ก เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ ก-ฮ เรียนรู้ A-Z เรียนรู้คำศัพท์และฟังเสียงภาษาอังกฤษ เรียนรู้การเปรียบเทียบ การดูเวลาและสีต่างๆ เพื่อฝึกทักษะ พัฒนา IQ และ EQ สำหรับเด็ก เรียนสนุกด้วยตัวการ์ตูนสีสันสดใส เสียงพากย์น่ารักชวนติดตาม และสนุกกับเกมที่ช่วยให้การเรียนรู้สนุกและน่าติดตามยิ่งขึ้น
       64.  ห้องเรียนมหาสนุก
       65.  ท่องโลกคำศัพท์
       66.  คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก
       67.  Multimedia Dictionary 1
       68.  ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ลับสมอง ประลองปัญญา
       69.  อินเตอร์เน็ตสำหรับเด็ก
       70.  เกมเศรษฐีสำหรับเด็ก
       71.  หนูน้อยหรรษา กับ Powerman
       72.  หนูน้อยฝึกพิมพ์ 2 + เกมฝึกพิมพ์

สื่อการสอนสำหรับชั้นประถม

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เป็นเนื้อหาสำหรับเด็กชั้นประถมโดยเฉพาะ ตั้งแต่ชั้นป.1 ถึง ป.4 โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกวิชา ทุกเทอม อธิบายด้วยตัวการ์ตูนสีสันสดใส เสียงพากย์น่ารักชวนติดตาม มีแบบฝึกหัดให้ทำมากกว่า 5,000 ข้อ เมื่อทำแบบฝึกหัดผ่านจะมีเกมให้เลือกเล่น หรือเลือกฟังนิทานก็ได้ และยังสามารถทดสอบทำข้อสอบแบบจับเวลา เพื่อสร้างความพร้อมก่อนสู่สนามสอบจริง
       89.  ป.1 หรรษา
       90.  ป.2 หรรษา เทอม 1 เล่ม 1
       91.  ป.2 หรรษา เทอม 1 เล่ม 2
       92.  ป.2 หรรษา เทอม 2 เล่ม 1
       93.  ป.2 หรรษา เทอม 2 เล่ม 2
       94.  ป.3 หรรษา เทอม 1 เล่ม 1
       95.  ป.3 หรรษา เทอม 1 เล่ม 2
       96.  ป.3 หรรษา เทอม 2 เล่ม 1
       97.  ป.3 หรรษา เทอม 2 เล่ม 2
       98.  ป.4 หรรษา

VCD

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์ ทั้งการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และเนื้อหาสำหรับเด็ก
       73.  วีซีดีสนทนาภาษาอังกฤษ 1
       74.  วีซีดีสนทนาภาษาอังกฤษ 2
       75.  วีซีดีสนทนาภาษาอังกฤษ 3
       76.  วีซีดีสนทนาภาษาอังกฤษ 4
       77.  วีซีดีสนทนาภาษาอังกฤษ 5
       78.  วีซีดีสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
       79.  วีซีดีสอนประกอบพีซี
       80.  วีซีดีคำศัพท์หรรษา
       81.  วีซีดีสอนตีกอล์ฟ
       82.  วีซีดีหนูน้อยหรรษา กับ Powerman

ภาพและคลิปอาร์ต

       ในกลุ่มนี้เป็นภาพถ่ายและคลิปอาร์ตสำหรับนำไปประกอบการสร้างงานเอกสาร เพื่อให้งานเอกสารดูมีสีสันและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยภาพแบ่งออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ค้นหาและเรียกใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
       83.  ClipArt Collection
       84.  Photo Object
       85.  Asia Photo
       86.  Digital Photo

Typing

       ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยโปรแกรมสำหรับฝึกพิมพ์สัมผัส มีทั้งบทเรียนที่แนะนำตำแหน่งการวางนิ้วต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้พิมพ์ได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งแบบฝึกพิมพ์และเกมฝึกพิมพ์ เพื่อฝึกทักษะการพิมพ์บนแป้นต่างๆ โดยโปรแกรมจะคำนวณความเร็วและเปอร์เซ็นต์ถูกผิดในการพิมพ์ออกมาให้ และมีให้เลือกฝึกพิมพ์แป้นที่พิมพ์ผิดบ่อยๆ ได้อีกด้วย
       87.  Typing Tutor
       88.  Advance Typing 2 + เกมฝึกพิมพ์

ทั่วไป

       เนื้อหาในกลุ่มนี้ เป็นการเรียนรู้การเล่นกอล์ฟ การตีช็อตต่างๆ อย่างถูกต้อง และผ่อนคลายด้วยเรื่องขำๆ มากมายจาก "ขำกลิ้งดอทคอม"
       99.  How to Play Golf
       100.  ขำกลิ้งดอทคอม